top of page

עמוס המרמן - אדריכל מחוז ירושלים במנהל מקרקעי ישראל לעבר.

המשרד עוסק במגוון רחב של סוגי פרויקטים כמו: תמ"א 38, תכנון בתי קומות ותכנון יזמות , פיתוח בתים צמודי קרקע וכן תכנון תכניות בנין עיר. 

במשרדינו אנו מקדישים זמן רב להבנת צרכי ורצונות הלקוח המתרגמים לתכנון ברמה המקצועית הגבוהה ביותר. ניסיוננו הרב במנהל מקרקעי ישראל, בתכנון יישובים ברחבי ישראל, בתכנון שכונות, בתכנון מבני ציבור, בהגשת תכניות אב לרשות המקומית, בהגשת תב"ע, כמו גם בהגשת תמ"א 38, באישורי בנייה וכמובן, גם בבתים פרטיים מאפשר לנו לתת את המענה הדרוש לכל לקוח.

עמוס המרמן הוא אדריכל מוסמך ורשוי, בוגר הפקולטה "לאדריכלות ובינוי ערים" בטכניון חיפה (1969) :

הניסיון שנצבר בשנים שעבדתי במחלקה לתכנון של הקיבוצים, מאפשר לי להבין את מהות החברה הקיבוצית וצרכיה הפיסיים.

הניסיון שצברתי כאדריכל מחוז מאפשר הבנה עמוקה בתהליכי קבלת החלטות בגופים הציבוריים המאשרים תכנון. (גופים כמו ועדה מחוזית או  ועדות מקומיות ) .                          

מכאן היכולת לתכנון ניהול וישום תכניות מתאר או מקומיות, ביעילות ובמהירות.

ניסיון רב השנים בא לביטוי בבשלות ובגרות מקצועית הניכרת בעבודות. העיסוק רב השנים בפיסול מוסיף נופח יחודי לפרויקטים. החשיבות להבנת צרכי הלקוח באה לביטוי בהתאמת התכנון לצרכן וישומו ברמה המקצועית הנאותה.

נשמח לעמוד לשירותכם בכל עת. שלכם AmosHamerman.com

תמ"א 38 בתי מגורים
בתים פרטיים
תכנון ישובים יהל
תכנון בניין עיר בקעה
1/1
bottom of page